Pregovori o vremenu - Marec

Pregovori o vremenu - Marec - Sušec

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Igrajo v Sušcu se mušice, Malega travna vzemi rokavice.

Če Sušca grmi, dobra letina sledi.

Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.

Če v Sušcu more kmet orati, Malega travna bo moral počivati.

Če na štiridesetih mučencev (10.3.) piha, bo pihalo štirideset dni.

Če se na Jožefa (19.3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi.

Če je Jožef (19.3.) lep in jasen, je dobre letine prerok glasen.

Če na Gabrijelov dan (24.3.) zmrzuje, slana nič več ne škoduje.

Brezen je desetkrat na dan jezen.

Če breskve pred Gregorjem cveto, trije eno pojedo.

Če Gabrijela zmrzuje, slana več ne škoduje.

Če jagnjeta v sušcu na tratah nore, rada v aprilu v hlevu leže.

Če je lepo na Jožefovo, veselo bo srce kmetovo.

Če je na Jožefovo lepo, bo tudi koruza obrodila lepo.

Če je na Ruperta jasno nebo, bo malega srpana ravno tako.

Če je Šmarna v postu prav gorko, bo še prihodnjega leta toplo,

Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila.

Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje.

Če ne prej, na Jedrt gorka sapica pihlja.

Če se igrajo v sušcu mušice, v aprilu vzemi rokavice.

Če se sušca da orati, bo treba aprila jokati

Če sušca dolgo sneg leži, to setev močno zamori.

Če sušca grmi, dobra letina prihiti. Če sušca grmi, lakota beži.

Če sušca prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.

Če vodi sušec na paše zelene, april jih nazaj v hleve požene.

Dež pred velikim travnom tisto noč, pride dobra letina v pomoč.

Jera prinese roso v košarici.

Kadar je sušca še zeleno, redko leto je plemeno.

Kadar slive marca in aprila cveto, ne obrodijo.

Kadar sonce svete Jere obsije, čez tri dni sneg pokrije.

Kar v breznu zraste, april pobrije.

Kolikokrat je v sušcu slana, toliko dni stoji megla srpana.

Kolikokrat sušca megla stoji, tolikokrat poleti ploha prigrmi.

Kolikor sušca megle, toliko poleti dež gre.

Na Gregorjevo najvišji gorjanec na drevo potrka.

O Gregorju pravijo: Kmet dolgo njivo orje, klobuk postrani nosi, pa staro ženo kruha prosi.

Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni.

Sušec mišje luknje maši.

Sušec jajce na kolu znese.

Sušca goste megle plohe poletne rede. Sušca veliko megle dobro leto daje.

Sušca prah obvelja kakor kepa zlata. Sušec pšenico po prahu valja.

Sušca sneg je setvam kreg.

Sušec preveč gorak, mali traven naopak.

Sušec suši, mali traven deži, veliki hladi.

Sušec vodo kali.

Sveti Gregor je materi kožuh kupil.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.