Pregovori o vremenu - Maj

Pregovori o vremenu - Maj - Veliki traven

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Če je Velikega travna lepo, je dobro za kruh in seno.

Če je Velikega travna dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.

Velikega travna mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu tako.

Veliki traven moker, Rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.

Če se Pankracij (12.5.) na soncu peče, obilo mošta v sod priteče.

Če Zofija (15.5.) zemljo poškropi, Vreme poleti prida ni.

Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.

Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje.

Brez dežja Pankrac in Urban, up dobre trgatve je dan.

Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno.

Če je na Urbana lepo, rado suši se poleti seno.

Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje.

Če maj se z vročino začenja, mraz še po Urbanu rad ne jenja.

Če na Urbana sonce sije, jesen polne sode nalije.

Če Pankraca sonce peče, sladko vince v klet poteče.

Če se Urbanu sonce zahoče, bo tudi poletje suho in vroče.

Če Urban greje zelo, trgatev dobra bo.

Če Urban suši in Vid mokri, bo prav za žejne ljudi.

Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.

Dež ob vnebovhodu za košnjo ni pogodu.

Filip napija, Zofija popija.

Hladen majnik ti gotovo da slame dosti in tudi sena.

Kadar pride mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj.

Kakor je vreme Urbana, tako bo tudi malga srpana.

Kdor nima ob Filipu in Jakobu še voza sena, naj se gospodar preobrne.

Kocjan gobe seje in v zemljo da, Primož pa pobrana.

Maja mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, je ob koncu tako.

Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega.

Na Urbana sonce gorko, obilno vina, ki bo sladko, če pa ta dan prirosi, trta le cviček rodi.

O Urbanu se mora trta videti s hriba v hrib.

Po svetmu Servati ni mraza se bati.

Saditi fižol na Florjana, je dovolj zarana.

Slana v začetku maja zoritvi sadja jako nagaja.

Sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni možje, če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo.

Urban glive v zemljo meče, Primož jih pa povleče.

Urban jasen, jeseni hasen.

Velikega travna če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli.

Velikega travna mokrota, malega srpana suhota.

Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.