Pregovori o vremenu - Junij

Pregovori o vremenu - Junij - Rožnik

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Rožnika toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje.

Rožnik deževen – viničar reven.

Če Rožnika sonce pripeka in vmes dež rosi, ni treba se bati teka; obilno zemlja rodi.

Če Barbara (11.6.) deži, Bodo jeseni grozdja polne kadi.

Vid, dežja ne daj, da bo žetve kaj!

Če je megla na dan Vida, je pšenica malo prida.

Do kresa (21.6.) suknjo oblači, po kresu jo pa s seboj vlači.

O kresi (21.6.) je dan tako dolg,
da človek, če se skrči, vanj trči,
če se pa stegne, pa vanj dregne.

Ako na Medarda dežuje, štirideset dni še naletuje.

Ako na Medarda deži, se grozdje do brente kazi.

Ako na Medarda je vreme lepo, najlenejši kosec pospravlja suho seno.

Ako na Ivanje brli, po Ivanju kipi.

Če Anton seje proso, gre Vid tretji dan pogledat, če z njim kaj bo.

Če Barbara deži, bodo jeseni grozdja polne kadi.

Če je megla na Vida dan, je pšenica malo prida.

Če junija sonce pripeka in vmes dežek rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja rodi.

Če kres deži, orehov ni. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje.

Če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, veliko obeta žita, strdi.

Če rožnika toplo dežuje, kašče in uljnjake napoveduje.

Če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.

Če trs pred Vidom ocvete, se dobrega vina nadejati smete.

Če vinska trta ne cvete kersnika, ostane lesnika.

Dež na Vida, ječmenu ne kaže kaj prida.

Dež na Šentjanža, slabo letino nareja, sonce naj se raje pratiki smeje.

Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa seboj vlači.

Junija toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje.

Kadar na Ladislava dežuje, dež še dolgo kraljuje.

Kakor vreme kresnic, tolko bo tudi žanjic.

Kakor vreme na Medarda kane, tako ves mesec ostane.

Kakor se Medarda zdani, vreme še štirideset dni trpi.

Kakor vreme rožnika mini, taka se grudna ponovi.

Kolikor dni kukavica še po kresu kuka, toliko tednov po Mihaelu v roke ne huka.

Lepo vreme prvega dne, kmetje se letine vesele.

O kresi se dan obesi. O kresi je dan tako dolg, da človek, če se skrči, vanj trči, če se pa stegne, vanj dregne.

O kresu je tako dolg dan, da če bi zjutraj kravo vodil, ima zvečer tele.

O kresu se mora vrabec že v prosu skriti.

O Vidi se skozi nič ne vidi.

Pred kresom prosi, naj deži, potem prositi treba ni.

Pred Vidom napovedujejo muhe dneve prav suhe.

Preveč dežja v rožnem cvetu ni nič kaj po volji kmetu.

Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje.

Rožnik deževen, viničar reven.

Sever, ki ta mesec vleče, obilo žita povleče.

Svetga Vida meglica pride po vince in pšenico.

Sveti Vid je češenj sit.

Štirideset dni se nebo solzi, če na Medardovo iz njega rosi.

Urbanovo sonce in Vidov dež, na dobro leto upati smeš.

Vidove megle se žito boji, če Murčar jo vidi, o žetvi dvoji

Vnebovhod je tak praznik, da tič tiča ujame, da meso je, človek pa človeka navije, da vino pije.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.