Pregovori o vremenu - Januar

Pregovori o vremenu - Januar - Prosinec

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Če v Prosincu ni snega, ga Mali traven da.

Kadar Anton (17.1.)z dežjem prihaja, se dolgo potem zemlja napaja.

Če v Prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.

Prosinec mili – bog se usmili.

Če bo Prosinca mokrilo, bo polje in grozdje slabo rodilo.

V Prosincu toplota, v Svečanu mrzlota.

Če Prosinca ne zmrzuje, ne sneži, rad Sušec to naredi.

Če za tri kralje (6.1.) jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.

Če Vincenca (22.1.) sonce peče,
dobro vince dozori,
ki po grlu gladko teče,
motne dela ti oči.

Svetega Pavla (26.1.) če jasno nebo, Dobra bo letna, že stari pojo.

Če Anton z dežjem prihaja, se zemlja še dolgo napaja.

Če gredo na Neže dan žene na Kum bose, bodo kopice žita goste.

Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.

Če je na Pavla jasno nebo, dobra bo letina – stari pojo.

Če je toplo v januarju, spomlad se pokvari.

Če na Pavla sonce sije, gornik dosti vina vlije, trikrat žito dobro dozori in po volji kmetu se godi.

Če na Tri kralje jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.

Če na Vincenca sonce peče, obilo vina v sode steče.

Če na Pavla dan je čist in jasen, bo zemlje sad v tem letu krasen.

Če Pavel nebo razjasni, letina dobra gotovo sledi.

Če Pavel po kopnem prihaja, Jurij po snegu prihaja.

Če prosinca grmi, slabo vreme preti.

Če prosinca ni snega, ga mali traven da. V prosincu toplota, svečana mrzlota.

Če prosinec ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec to nadomesti.

Če prosinca zelo lisica laja, še huda zima nastaja.

Če se na Vincenca sonce le toliko pokaže, da bi mogel konja osedlati, dobra napoved za vino ne laže.

Če na Tri kralje jamice polne vode, bomo imeli jeseni polne sode.

Če vidiš prosinca komarje igrati, je treba s senom varčno ravnati.

Če Vinka sonce peče, v sode vino teče.

Če Vincenca sonce peče, po grlu vince gladko teče, tako dobro vince dozori, da motne dela ti oči.

Če Vincenc ima sončno vreme, dobro je za žito in vinske gore.

Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Fabijan in Boštjan, sok v drevju pognan.

Jasni dnevi prosinca so veselje vinogradnika.

Kadar na spreobrnjenje Pavla sneži in deži, letina slaba in huda preti.

Kadar prosinec odpira dežnike, žetve poletne ne bodo velike.

Kakor okrog Vincenca bo, tako čez leto ostalo bo.

Kakršno bo vreme prvi dan, tak bo veliki srpan.

Kakršno je na Makarija vreme bilo, takšno v kimovcu bo.

Kakršno je vreme na Pavla stola dan, tako bo ostalo mesec dan.

Kar boš delal na novga leta dan, to boš delal cel let in dan.

Koliko dni pred Petrovim stolom grmi, toliko po njem mrazi.

Lepo in jasno Pavla spreobrnjenje je rodovitnega leta znamenje.

Makarij jasen in meglen naznanja prav tako jesen.

Malo vode prosinca da obilo vinca, prosinec često naznanja v vodi, da bo malo v sodi.

Na dan Neže se kuram rit odveže.

Prosinca gorkota, v jeseni sirota.

Prosinec mili, Bogu se usmili.

Prvega prosinca in zadnjega sušca je zima najhujša.

Sonce na Pavla stola dan obilo žita in vina da, če pa sneži, žito se podraži.

V januarju toplo, v februarju hladno.

V prosincu je bolje videti v hlevu volka, kakor brez suknje na polju moža.

V prosincu zelena ledina, slabo se bo redila živina.

Vredno novo leto da nam dobro žetvo.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.