Pregovori o vremenu - Februar

Pregovori o vremenu - Februar - Svečan

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Če je Svečana pretoplo, bomo Malega travna radi za pečjo.

Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena.

Če je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo pila.

Svečanski Valentin (14.2.) prinese ključ od korenin.

Sveti Matija (24.2.) led razbija, al' če ga ni, ga pa naredi.

Kar Svečana ozeleni, se rado posuši.

Ako je svečnica zelena, bo velika noč snežena.

Ako je pretoplo svečana, bo malega travna počivala brana, ako pa je mraz, se poti obraz

Ako na svečnico burja vleče, bo dobro leto, ako pa jug, bo slabo.

Bolje volka v hlevu imeti, kot se ob toplem soncu v svečnici greti.

Če jazbec pred luknjo na soncu je zdaj, gre za štiri tedne rad nazaj.

Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu za pečjo.

Če je na Blaževo oblačno, bo na Jurjevo privlačno.

Če je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo pila.

Če je svečnica topla in sončnega vremena, bodo čebele bogate in dobrega plemena.

Če je svečnica topla, sneg prinaša, če je mrzla, ga pa odnaša.

Če kaplja od sveče prej kot od strehe kane, huda zima še nori in kakih 27 dni ostane.

Če na svečnico deži, se kmalu pomlad oglasi.

Če na svečnico sneži, se že vigred oglasi.

Če na svečnico sonce na jasnem vzhaja, lisica še v brlog zahaja.

Če o svečnici burje ni, malega travna rada znori.

Če o svečnici letajo mušice, nosimo še potem rokavice.

Če se na svečnico jasno zdani, zima se raje še zadrži.

Če svečana mačka na soncu leži, v sušcu spet rada na peč pribeži.

Če sever konec svečana brije, nam dobre letine up zasije.

Do svečnice mlaska, po svečnici praska.

Jasen in sončen dan svečnice obeta dobro za lan.

Kadar je na svečnico dež in Blaževo lepo, veliko v jeseni vina bo.

Kadar je na svečnico jug, je še daleč plug.

Kadar je svečnica jasna, obeta čebulnicam hasna.

Kadar je svečnica oblačna, kmetica ne bo lačna.

Kadar je svečnica zelena, je velika noč snežena.

Kadar Matija zmrzuje, še 40 dni mraza prerokuje.

Kakor na Petrovo vreme kane, tako ves mesec ostane.

Kar svečana ozeleni, se rado posuši.

Kolikor na svečnico škrjanec žvrgoli, toliko ga po svečnici slišati ni.

Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi.

Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v gore.

Se Polona v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja.

Valentin ima ključe od korenin.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.