Pregovori o vremenu - April

Pregovori o vremenu - April - Mali traven

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Če Malega travna sneži, siromaku zemljo gnoji.

Če Malega travna rado grmi, slane se bati več ni.

Mali traven deževen, kmet ne bo reven.

Slana Malega travna je bolj nevarna, kot poleti toča in suša soparna.

Če sončen je Mali traven in suh, bo Veliki traven za lepo vreme gluh.

Če Jurij (24.4.) toplo vreme zakuri, širom pomladi odpre duri.

Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24.4.) regljale, toliko dni bodo po njem molčale.

Aprilski dež mrtvo seje.

Če češminje brhko cvete, rž rado bogato daje.

Če je april deževen, kmet ne bo reven.

Če je Jurija dež in na Petra suša, se raduje kmetova duša.

Če je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil.

Če je na Jurija lepo, vina dosti bo.

Če malega travna grmi, slane se kmet več ne boji.

Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje.

Če na veliki petek dežuje, dobro se leto napoveduje.

Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje.

Če se o Jurjevem krokar lahko v žitu skrije, mlatič jeseni dosti cepcev razbije.

Če sušca sneg kazi, malega travna sneg gnoji.

Jurij kaže duri. Jurij zakuri in odpre nam duri. Jurij podkuri.

Jurij še pred mlajem da malo sena.

Kadar je o maju Jurij, ni krme skozi duri.

Kadar murva brsti, slane se več bati ni.

Kolikor dni so žabe pred Jurijem ali Markom regljale, toliko dni bodo potem molčale.

Na Jurja dan je pravi čas, da nam rž pokaže prvi klas.

Slana v aprilu je bolj nevarna kot poletna toča in suša soparna.

Sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.

Več ko ima leto dni, se v aprilu vreme spremeni.

V dežju drevo cvete, sadja ne daje.

Za april velja, da je še vedno veter bril.

Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.