Latinski pregovori

Latinski pregovori

Pregovori, reki, izreki, rekla in druge, v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in modrosti rodov skozi čas. Ponavadi so se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki, včasih tudi duhoviti. Poznamo pa tudi moderne pregovore, ki pa so v večini duhoviti.

Latinski pregovori:

Per aspera ad astra.
"Skozi trnje do zvezd."

Veni, vidi, vici.
"Prišel, videl, zmagal."

Unus, sed leo!
"En sam, a kot lev."

Dum spiro, spero.
"Dokler diham, upam."

Clara pacta, boni amici.
"Čisti računi, dobri prijatelji."

A cornice lupus turbabitur inveteratus.
"Starega volka bo vznemirjala vrana."

Scio me nihil scire.
"Vem, da nič ne vem."

Nemo saltat sobrius.
"Nihče ne pleše trezen."

Cogito, ergo sum.
"Mislim, torej sem."

Tempus fugit.
"Čas teče."

Hannibal ante portas.
"Hanibal je pred vrati."

Vade mecum.
"Pojdi z mano."

Ut sementem feceris, ita metes.
"Kakor si sejal, tako boš žel."

Tabula rasa.
"Nepopisan list."

Nosce te ipsum.
"Poznaj se."

Nomen est omen.
"V imenu je pomen."

Mens sana in corpore sano.
"Zdrav duh v zdravem telesu."

In vino veritas.
"V vinu je resnica."

Homo homini lupus.
"Človek je človeku volk."

Errare humanum est, in errore perservare stultum.
"Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napakah."

Alter ego.
"Drugi jaz."

Acti labores iucundi.
"Opravljeno delo je prijetno."

A deo rex, a rege lex.
"Od Boga - kralj, od kralja - zakon."

Vestis virum reddit.
"Obleka naredi človeka."

Si vis pacem, para bellum.
"Če hočeš mir, se pripravi na vojno."

Repetitio est mater studiorum.
"Ponavljanje je mati učenja."

Quo vadis, Domine?
"Kam greš, Gospod?"

Quem di diligunt adolescens moritur.
"Kogar ljubijo bogovi, umre mlad."

Omnium rerum principia parva sunt.
"Vsak začetek je težak."

Omnia mea mecum porto.
"Vse kar imam nosim s seboj."

Non omne quod nitet aurum est.
"Ni vse zlato kar se sveti."

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
"Nihče ne pleše trezen, razen če je popolnoma nor."

Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere.
"Nihče ni tako star, da bi se mu nemogoče zdelo živeti še eno leto."

Naturai in minima maxima.
"Narava je najlepša v majhnih stvareh."

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.
"Izumi poudarijo življenje, ki je olepšano z umetnostjo."

Hinc robur et securitas.
"Od tu, moč in varnost."

Festina lente.
"Hiti počasi."

Faber est suae quisque fortunae.
"Vsak je svoje sreče kovač."

Et tu, Brute!
"Tudi ti, Brut!"

Errare humanum est, ignoscere divinum.
"Motiti se je človeško, odpuščati pa božansko."

De mortuis nil nisi bene.
"O mrtvih govorimo le dobro."

De iure.
"Po zakonu, po pravici."

De gustibus non est dispuntandum.
"O okusih se ne razpravlja."

Carpe diem.
"Izkoristi dan."

Audiatur et altera pars!
"Naj slišimo še drugo mnenje!"


Kje so pregovori

Levo zgoraj najdete kategorije pregovorov.